Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme. kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti pyrimme vaikuttamaan osallistumalla eri tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä Järvenpäässä toimiviin muihin eläkeläisjärjestöihin. Päättäjiin olemme yhteydessä osallistumalla aktiivisesti Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintaan.

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi eläkeasioissa, ikäihmisten hyvinvoinnissa ja ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Työssä hyödynnetän laajoja yhteiskunnallisia verkostojan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä. jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliiittojen etujärjestö EETU ry:n, http://eetury.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Edunvalvontatyötä käytännössä

• Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyytävät eläkeläisliittojen lausuntoja, kun valmisteltavina on erityisesti eläkeläisiä koskevia lainsäädäntöhankkeita. 
• Maakuntatasolla eri eläkeläisjärjestöillä on runsaasti yhteistoimintaa. Muun muassa oman maakunnan kansanedustajiin pidetään yhteyttä. 
• Paikallistasolla eläkeläisneuvoston tavoitteena edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää yhteistyössä eri toimialojen jo olemassa olevia sekä uusia palveluita. Neuvosto voi tehdä aloitteita vanhusten asioiden ja palvelujen kehittämiseksi. Järvenpään kansalliset seniorit ry:n jäsenet eläkeläisneuvostossa ovat: varsinainen jäsen Lars-Erik Wilskman ja varajäsen Pekka Raittila.

seniori ikäihminen eläke eläkejärjestelmä eläkeläinen edunvalvonta kannanotto eduskunta lausunto indeksi kansaneläke takuueläke vanhustenhoito vanhuus lue lisää senioriliiton lue lisää kommentti senioriliitto lisää kansallinen kansallinen lue lisää senioriliitto lisää kansallinen senioriliitto