Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme. kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti pyrimme vaikuttamaan osallistumalla eri tapahtumiin ja pitämällä yhteyttä Järvenpäässä toimiviin muihin eläkeläisjärjestöihin. Päättäjiin olemme yhteydessä osallistumalla aktiivisesti Järvenpään eläkeläisneuvoston toimintaan.

Valtakunnallisesti kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä. jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliiittojen etujärjestö EETU ry:n, http://eetury.fi/


Senioriliiton edunvalvontapäivän 17.3.2021 esitykset: