Eläkeläisneuvosto tiedottaa

Tähän osioon tulee tietoa Järvenpään eläkeläisneuvoston toiminnasta ja sen järjestämistä tilaisuuksista.

Eläkeläisneuvoston puheenjohtajana on 1.6.2019 alkaneella kaksivuotisella toimikaudella jäsenemme Leena Peltosaari ja yhdistyksemme jäsenpaikalla on Pekka Raittila. 

Lisäksi eläkeläisneuvostossa ovat jäsenemme Laila Markelin-Mutanen ( Träskända Seniorer rf ) ja Lars-Erik Wilskman (valtuustoryhmien edustaja ).