7.2.2019 IkäArvokas/ Hoksauta minut

Syksyllä 2018 alkanut IkäArvokas-hanke jatkokehittää ja levittää valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla aiemmin kehitettyä etsivän ja löytävän vanhustyön mallia. IkäArvokkaalla tuetaan syrjäytymisuhan alla elävien ikäihmisten kotona asumista ja lisätään heidän osallisuuttaan etsivää vanhustyötä hyödyntäen. Erityisesti halutaan löytää niitä vanhuksia, jotka aiemmin eivät ole juurikaan osallistuneet järjestöjen eikä virallisten tahojen toimintaan. Etsivän ja löytävän toimintamallin avulla löydetyt ikäihmiset ohjataan heidän tarpeitaan vastaaviin toimintoihin ja palveluihin.

Millaisia etsivän ja löytävän vanhustyön menetelmiä paikkakunnallasi on?
Kokeillaan ja kehitetään yhdessä lisää. Käytössä muun muassa:

• Hoksauta minut -toimintamalli
• Ilmoita huoli vanhuksesta -palvelu (sähköinen)
• Omaehtoinen vertaisuuteen perustuva ryhmätoiminta